Documento creado por David Casado no que se fai unha breve introducción ás carreiras de orientación e os elementos que se utilizan nunha competición.

IntroOrientacion

Los comentarios no están permitidos.