http://participacioncoruna.blogspot.com/2011/04/proximas-actividades-no-centro-civico-e.html

Una Respuesta a “Próximas actividades en el Centro Cívico”
  1. Actividades como estas, e a propia existencia do Centro Cívico, débense en moitísimo a unha persoa do barrio que acaba de falecer. Trátase de Iván Rocha. ASgardamos volver vernos algún día en algures, Iván. A trsiteza non nos permite escribir máis. Ánimo a todas as persoas que o queredes tanto, en especial á súa familia.

  2.